Verbonden partijen

MGR

Afspraken over afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de verbonden partij met raad of raadscommissies

Binnen de MGR is een agendacommissie, daarmee wordt ieder jaar een jaarplanning opgesteld van documenten die ter informatie of besluitvorming naar de gemeenten/raden gaan. In de bijlage hebben we deze planning door vertaald naar momenten van besluitvorming door het college van Nijmegen, zodat duidelijk is wanneer de raad welk besluit te zien krijgt.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47