Verbonden partijen

MGR

Dienstverlening door verbonden partij

WerkBedrijf
WerkBedrijf en de deelnemende gemeenten leggen de werkzaamheden van WerkBedrijf vast in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO wordt door WerkBedrijf opgesteld op basis van het gemeentelijke regionale arbeidsmarktbeleid. Daarnaast kan nog, als de werkzaamheden in de praktijk daarom vragen, voor bepaalde taken een aparte DVO worden afgesloten.

Op grond van de DVO 2021/ 2022  voert WerkBedrijf de volgende taken uit:
a. Arbeidsbemiddeling
WerkBedrijf voert de Participatiewet uit met betrekking tot de ondersteuning bij arbeidsinschakeling. WerkBedrijf voert de matching van werkgevers en kandidaten uit. WerkBedrijf heeft hierbij de verantwoordelijkheid vanaf de aanmelding tot en met plaatsing en nazorg en begeleiding en ondersteuning na plaatsing. In de dienstverlening is ruimte voor de arbeidsbemiddeling voor 4.200 kandidaten. Dit aantal kan als gevolg van extra verhoogde instroom door de coronacrisis hoger worden.

b. Arrangementen in “Op weg naar werk”
WerkBedrijf voert de regie over de arbeidsmatige dagbesteding. Dit houdt in dat WerkBedrijf de begeleiding inkoopt, de toeleiding en doorstroom organiseert en/of uitvoert. In de dienstverlening is jaarlijks ruimte om aan circa 475 kandidaten een arrangement Op Weg Naar Werk aan te bieden.

c. Sociale werkvoorziening
WerkBedrijf biedt aan de medewerkers die onder de voormalige Wet sociale werkvoorziening vallen, passend werk aan. Bij voorkeur doet WerkBedrijf dit samen met ondernemers. De onderscheiden werkvormen zijn: begeleid werken, individuele detachering en (beschutte) groepsdetachering. Eind 2020 waren er 1.620 SW-medewerkers bij WerkBedrijf in dienst.

Op grond van de DVO 2021 en 2022 voert WerkBedrijf de volgende lokale taken voor Nijmegen taken uit:

 • Aansluiten sociale wijkteams (10 dagdelen);
 • Begeleiden van 133 zorgjongeren;
 • Organiseren van 5 events;
 • 333 Piramidegesprekken tussen inkomen, werk en kandidaat voeren;
 • Screenen van 180 kandidaten;
 • De Versnelling voor 33 kandidaten (exclusief afspraken aanvullende aanpak);
 • Samen sterk naar werk voor 75 kandidaten;
 • Jongerenpact;
 • Koppelwerk.

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)
iRvN en de deelnemende gemeenten leggen de dienstverlening vast in Producten/dienstencatalogus 2021 en de Afsprakenkader 2021 die deels regionaal is (infrabeheer) en deels afgestemd op Nijmegen (applicatiebeheer).

Er wordt onderscheid gemaakt in:
ICT-infra

 • ICT-infrastructuur (o.a. netwerk)
 • mobiele telefonie en devices
 • kantoorautomatisering

Functioneel beheer

 • technisch beheer applicaties
 • functioneel beheer applicaties binnen het Nijmeegs informatiemodel en Architectuur
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47