Verbonden partijen

Stichting RvN@ (i.o)

Interne voorbereiding en afstemming

De wethouder Economische Zaken neemt deel in het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies. Het Dagelijks Bestuur komt één keer per 6 weken en de Raad van Advies ongeveer 4 keer per jaar bijeen. De agenda's en stukken voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en Raad van Advies worden ambtelijk door de afdeling Economische Zaken voorbereid en in het Periodiek Overleg met de wethouder besproken.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47