Verbonden partijen

Stichting RvN@ (i.o)

Afspraken over afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de verbonden partij met raad of raadscommissies

Op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet is de raad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken inzake deelname aan de Stichting. De wensen en bedenkingen zijn meegenomen in de definitieve besluitvorming.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47