Verbonden partijen

Stichting RvN@ (i.o)

Doelstelling gemeente

De Rabobank en de zeven gemeenten in de regio zijn eind 2015 de community Rijk van Nijmegen (RvN@) gestart om in onderlinge samenwerking de vele kwaliteiten van het Rijk van Nijmegen aan elkaar te verbinden en te versterken. Hiervoor is door de samenwerkingspartners gekozen voor het oprichten van een stichting. Het doel van de stichting is de sociaal economische ontwikkeling van onze regio te stimuleren.

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn de ambitie en strategische doelstellingen geformuleerd van RvN@ voor de komende jaren. De voorgestelde ambitie van RvN@ voor de periode 2020-2025 is:  
Het versterken van de innovatiekracht van het MKB in de regio Rijk van Nijmegen om een top regio van Nederland te worden. Hiermee kiest het bestuur van RvN@ enerzijds voor het voortzetten van de ingeslagen weg,  maar kiest het anderzijds ook voor meer focus en richting. De ambitie van RvN@ voor de periode 2020-2025 borduurt voort op de ingezette koers, maar verlegt de focus naar het versterken van de economische ontwikkeling van de regio door innovatiekracht van het MKB te vergroten en de inzet van het onderwijs daarbij.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47