Verbonden partijen

Economic Board

Interne voorbereiding en afstemming

Op de volgende wijze vindt afstemming en voorbereiding plaats:

  • Op ambtelijk niveau vindt er veelvuldig afstemming plaats over de Economic Board en de activiteiten die zij ontplooid, zowel intern als extern, met medewerkers van het projectbureau of andere regiogemeenten, de provincie Gelderland en partners uit de Board.
  • Vanuit verschillende afdelingen vindt samenwerking met de Economic Board plaats. De meeste contacten verlopen via de afdelingen Economische Zaken, Bestuur & Middelen en Ruimtelijke Ontwikkeling.
  • De portefeuillehouder wordt in zijn rol als bestuurder van de gemeente Nijmegen voorbereid op o.a. de vergaderingen van de Economic Board en de behandeling van het onderwerp regionale samenwerking in de raadskamer. Voorbereiding van de portefeuillehouder in zijn rol als voorzitter van de Economic Board verloopt via het projectbureau.
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47