Verbonden partijen

Economic Board

Dienstverlening door verbonden partij

De gemeente Nijmegen neemt geen directe diensten af van de Economic Board. Wel is er vanuit het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen een subsidierelatie met de Stichting Economic Board. Deze subsidie heeft betrekking op de activiteiten die de Economic Board ontplooit om de economische kracht van de regio Arnhem-Nijmegen te versterken.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47