Verbonden partijen

Economic Board

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

De Stichting Economic Board kent als organen:

 • Het bestuur;
 • De Directeur, en;
 • Raad van Advies.

De leden van het bestuur en van de Raad van Advies vormen samen de Economic Board.

Ad. 1. Het bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden. De bestuursleden worden als volgt benoemd:

 • Eén bestuurslid wordt benoemd door en uit het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;
 • Eén bestuurslid wordt benoemd door en uit het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;
 • Eén bestuurslid wordt benoemd door het portefeuillehoudersoverleg economie van het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen uit het college van Burgemeesters en wethouders van één van de deelnemende gemeenten anders dan de gemeenten Arnhem en Nijmegen.

Het bestuur van de Stichting wordt op dit moment gevormd door de volgende leden:

 • Wethouder König, benoemd door en uit het college van B&W van de gemeente Arnhem;
 • Burgemeester Bruls, benoemd door en uit het college van B&W van de gemeente Nijmegen;
 • Burgemeester Van Asseldonk, benoemd door en uit het portefeuillehoudersoverleg economie van het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen.

Ad. 2. De Directeur
De Stichting heeft een Directeur. De Directeur wordt benoemd door het bestuur.

De Directeur van de Stichting is op dit moment mevrouw Helbig.

Ad 3. Raad van Advies / Economic Board
De Stichting kent een Economic Board. De Economic Board bestaat uit minimaal 12 leden afkomstig vanuit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheid. De leden van het bestuur en van de Raad van Advies vormen samen de Economic Board. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door het bestuur van de Stichting.

De Raad van Advies wordt op dit moment gevormd door de volgende leden:

 • Kees Boele, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Peter van Dongen, Voorzitter College van Bestuur Van Hall Larenstein University of Applied Science
 • Ben Geerdink, Voorzitter College van Bestuur Rijn IJssel
 • Leon van Halder, Voorzitter Raad van Bestuur Radboudumc
 • Marcel Hielkema, Voorzitter VNO-NCW Gelderland
 • Monique Noomen, Managing Director Eiffel
 • Edwin de Rooij, Deputy CEO Synthon
 • Michiel Scheffer, Gedeputeerde Provincie Gelderland
 • René Verhulst, burgemeester gemeente Ede
 • Daniël Wigboldus, Voorzitter College van Bestuur Radboud Universiteit
 • Toni Versluijs, directeur NXP Nederland
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47