Verbonden partijen

Economic Board

Afspraken over ad hoc informatievoorziening

Het bestuur kan ook buiten de vergadering om besluiten nemen mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47