Verbonden partijen

Economic Board

Algemene informatie

De Stichting Economic Board heeft tot doel de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen te versterken, om daarmee de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten.

Daartoe wordt via het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen (G.O.) een subsidie verleend van € 1,- per inwoner.

De missie van de Economic Board wordt in het Strategisch Plan 2016-2018 als volgt verwoord: "In 2025 is de regio Arnhem - Nijmegen, met Wageningen the place to be voor Food, Health, Energy en de cross-overs daartussen!".

De activiteiten die de Economic Board verricht voor het realiseren van haar doel en missie zijn onder te verdelen in drie categorieën: communiceren, verbinden en aanjagen.

  • Communiceren. Eén van de belangrijkste taken van de Economic Board is de regio als place to be op de kaart te zetten. Dit doet zij door te vertellen waar de regio in uitblinkt en waar de kansen liggen.
  • Verbinden. De Economic Board fungeert als matchmaker met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. De Board stimuleert de samenwerking tussen partijen, zodat kennis en ideeën met elkaar worden gedeeld.
  • Aanjagen. De Economic Board is aanjager van nieuwe initiatieven en innovaties op de cross-overs. De Board agendeert en concretiseert de kansen die zij op dit vlak ziet.

Op de website van de organisatie vindt u andere informatie en documenten.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47