Verbonden partijen

Gezondheidszorg Regio Nijmegen

Afspraken over afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de verbonden partij met raad of raadscommissies

Er is geen formele procedure vastgelegd op basis waarvan de bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de GGD Gelderland Zuid, afstemt met college, raad of raadscommissies.

In de artikelen 19 en 20 van de GR zijn een aantal zaken vastgelegd ten aanzien van het Algemeen en Dagelijks Bestuur in relatie tot haar gemeenteraad.

  • Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.
  • Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.
  • Een lid van het Algemeen Bestuur verschaft aan de raad die hij vertegenwoordigt, met inachtneming van artikel 16 van de wet alle inlichtingen, die door die raad of door één of meer leden van die raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.
  • Een lid van het Algemeen Bestuur is aan de raad die hij vertegenwoordigt, met inachtneming van artikel 16 van de wet, verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.
Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47