Verbonden partijen

Gezondheidszorg Regio Nijmegen

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur GGD Gelderland Zuid
Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland Zuid bestaat uit 1 lid namens elke deelnemende gemeente. De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk een lid aan (bij voorkeur de portefeuillehouder Publieke Gezondheid). De gemeente Nijmegen wordt vertegenwoordigd door de  Portefeuillehouder Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.

Lid Algemeen Bestuur GGD Gelderland (Portefeuillehouder Zorg & Welzijn van Nijmegen, tevens voorzitter)

  • Elk lid heeft een plaatsvervanger;
  • Een lid van het Algemeen Bestuur kan niet tevens medewerker zijn in dienst van of op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn voor de GGD-Gelderland Zuid.
  • De leden hebben zitting in het Algemeen Bestuur gedurende de zittingsduur van de gemeenteraad. Zij kunnen bij een nieuwe periode van wethouderschap opnieuw als lid van het Algemeen Bestuur worden aangewezen.
  • Het lidmaatschap eindigt zodra het lid geen deel meer uitmaakt van het college van B&W van haar gemeente.

Dagelijks Bestuur GGD Gelderland Zuid
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter en vier andere leden van het Algemeen Bestuur. Daarnaast is een extern lid toegevoegd aan het DB met expertise op het terrein van bedrijfsvoering. De leden van het Dagelijks Bestuur worden aangesteld door het Algemeen Bestuur.  Naast Nijmegen vormen de portefeuillehouders van gemeente Druten, gemeente Heumen, gemeente Tiel en gemeente West Maas en Waal het Dagelijks Bestuur.

Voorzitter Dagelijks bestuur GGD Gelderland Zuid
De voorzitter van het Dagelijks Bestuur wordt door het Algemeen Bestuur uit de leden van het Algemeen Bestuur aangewezen. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is de portefeuillehouder Zorg & Welzijn van Nijmegen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47