Verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Interne voorbereiding en afstemming

Alle ava -vergadering worden voorbereid door de (ambtelijke) gebiedsontwikkelaar Waalfront. de afdeling Financiën/businesscontrol wordt om advies gevraagd.  Het advies wordt daarna voor besproken met de portefeuille-wethouder (Grondbeleid) en zo nodig de wethouder Financiën) en tenslotte via een voorstel aan het College voorgelegd, die de standpuntbepaling in de AVA vaststelt.  

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47