Verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Afspraken over ad hoc informatievoorziening

Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over ad hoc informatievoorziening. Er is geen informatieprotocol. Wel wordt de periodieke raadscommissie Waalsprong en Waalfront benut voor periodieke informatievoorziening.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47