Verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

Jaarlijks wordt de jaarrekening uitgebracht en de planexploitatie geactualiseerd. In de AvA wordt deze vastgesteld. Ter voorbereiding op een aandeelhoudersvergadering wordt het college geïnformeerd en geadviseerd. De planexploitatie wordt voor wensen en bedenkingen aan de Raad voorgelegd. Ook wordt De Raad wordt via het VGP en de Paragraaf Verbonden Partijen van de Stadsbegroting, Voorjaarsnota, Najaarsnota en Stadsrekening van de gemeente Nijmegen geïnformeerd over de verbonden partij. Tot slot wordt de Raad geïnformeerd via de periodieke raadscommissie Waalsprong en Waalfront.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

zie Begroting

Risicomanagement

Binnen de gemeente worden periodiek de risico’s opnieuw beoordeeld die de gemeente Nijmegen loopt met OB Waalfront Beheer BV. Deze risico’s worden geschat en opgenomen in een software systeem (Naris), waarbij de risico’s ook worden vertaald in een financiële waarde. Via de Voortgangsrapportage Grote Projecten, Stadsrekening en Stadsbegroting worden deze risico's gerapporteerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47