Verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Doelstelling gemeente

Realisatie van het stadsdeel Waalfront door deelname in het risicodragend uitvoeren van de grondexploitatie voor het plangebied door middel van het verwerven van gronden en panden, het bouw- en woonrijp maken ervan, het realiseren van binnenwijkse voorzieningen, het uitgeven van bouwrijpe kavels en gronden voor de realisatie van woningen en bijbehorende voorzieningen.

De Handelskade is afgerond. Van 2020 tot en met 2021 wordt gewerkt aan de afronding van de vlekken in Batavia (Koningsdaal Noord) voor wat betreft bebouwing en de aanleg van het park. Dan zou eind 2021 de buurt Batavia volledig woonrijp zijn opgeleverd inclusief het park Fort Krayenhoff.

In 2021 start de bouwvan het deelproject Dijkkwartier-Oost. Daarna zal het Waalkwartier (met het Honigcomplex, Dijkkwartier-West en de inrichting van de Waalhaven) aan bod komen.

Het totale programma betreft ca. 2200 woningen, waarvan er inmiddels bijna 900 zijn gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47