Verbonden partijen

Leisurelands BV

Afspraken over ad hoc informatievoorziening

Hierover zijn geen nadere afspraken gemaakt, behoudens de mogelijkheid om een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47