Verbonden partijen

Leisurelands BV

Doelstelling gemeente

Het doel van de gemeente Nijmegen is het publiekstoegankelijk houden van recreatievoorzieningen en -plassen. Vanwege het regionale bereik en het publieke belang, zijn de recreatieve voorzieningen ondergebracht in Leisurelands BV.  

Bij het deelnemen aan een verbonden partij staat de vraag centraal of dit de meest geëigende vorm is om de doelstelling van de gemeente (het publieke belang) te realiseren. Weliswaar zijn de recreatieplassen niet gelegen op het grondgebied van de gemeente Nijmegen, maar aangezien veel inwoners van Nijmegen gebruik maken, ziet de gemeente Nijmegen instandhouding van deze recreatieplassen als een publiek belang. Het aandeelhouderschap in Leisurelands BV is een middel om invloed te houden op het realiseren van het laagdrempelig toegankelijk houden van recreatieplassen in de nabije omgeving van Nijmegen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47