Verbonden partijen

Leisurelands BV

Algemene informatie

Leisurelands BV is een recreatiebedrijf met 20 openbare recreatiegebieden, hiervan zijn 4 gebieden gelegen in de regio Nijmegen (≠ grondgebied gemeente Nijmegen), namelijk: Berendonck, Groene Heuvels, Mookerplas en Wylerbergmeer.
Onder Leisurelands BV vallen drie verschillende BV’s. 2 van deze BV’s houden zich bezig met de kernactiviteit van Leisurelands, namelijk het exploiteren van recreatievoorzieningen. De 3e BV is met haar dochtervennootschappen niet direct gerelateerd aan recreatie, maar is er op gericht de kernactiviteit te ondersteunen. Door inkomsten uit deze BV en haar dochters kunnen de recreatieve projecten beter worden ingevuld.

Ontstaansgeschiedenis
Leisurelands BV heette tot 2015 RGV Holding BV, waarbij RGV staat voor Recreatiegemeenschap Veluwe. De Recreatiegemeenschap Veluwe waarmee het voormalige Recreatieschap Nijmegen e.o. (RNO) in 2001 gefuseerd is, was een gemeenschappelijke regeling van 27 gemeenten. De gemeenschappelijke regeling was enig aandeelhouder van de RGV Holding BV. In 2010 is besloten om de gemeenschappelijke regeling op te heffen en het vermogen te verdelen. Hierdoor zijn de deelnemende gemeenten, die dit wensten en zonder dat hiervoor betalingen zijn verricht, rechtstreeks aandeelhouder geworden Leisurelands BV. Een en ander is in 2011 geformaliseerd.

Gezien het feit dat de herstructurering van gemeenschappelijke regeling naar rechtstreeks aandeelhouderschap met gesloten beurs heeft plaatsgevonden, is de boekwaarde in de financiële administratie van de gemeente Nijmegen (zijnde € 0,--) ongewijzigd.  In oktober 2013 heeft de aandeelhoudersvergadering van Leisurelands besloten tot een fusie tussen RGV en (een deel van) recreatiebedrijf RAL BV, waardoor 5 recreatieterreinen gelegen in de Achterhoek over zijn gegaan naar Leisurelands.

Op de website van de organisatie vindt u nadere informatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47