Verbonden partijen

Leisurelands BV

Dienstverlening door verbonden partij

Behoudens het publiekstoegankelijk houden van de bestaande recreatievoorzieningen  neemt de gemeente Nijmegen geen specifieke diensten af van Leisurelands BV. De jaarlijkse subsidie van de gemeente is in 2001 met een eenmalige bijdrage afgekocht, waarna niet langer een gemeentelijke bijdrage wordt betaald.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47