Verbonden partijen

Leisurelands BV

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Aandeelhouders
De aandelen zijn verdeeld over de volgende gemeenten op basis van het inwoneraantal:

Gemeente

Aantal aandelen

Percentage

Apeldoorn

31.604

16,07%

Barneveld

10.593

5,39%

Berg en Dal

3.098

1,57%

Beuningen

5.148

2,62%

Brummen

4.305

2,19%

Ede

21.897

11,13%

Elburg

4.499

2,29%

Epe

6.705

3,41%

Ermelo

5.352

2,72%

Hattem

2.382

1,21%

Heerde

3.726

1,89%

Heumen**

3.382

1,72%

Mook en Middelaar

1.636

0,83%

Nijkerk

7.951

4,04%

Nijmegen

32.923

16,74%

Nunspeet

5.435

2,76%

Putten

4.773

2,43%

Renkum

6.460

3,28%

Rozendaal

308

0,16%

Voorst

4.823

2,45%

Wijchen

8.128

4,13%

Zevenaar

6.472

3,29%

RAL B.V.*

15.107

7,68%

Totaal

196.707

100,00%

*= Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Duiven, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost-Gelre, Rijnwaarden, Westervoort, Winterswijk en Zutphen
** De gemeente Heumen heeft medio 2018 aangegeven de aandelen te willen verkopen aan een andere aandeelhouder.

De rol van gemeentelijk aandeelhouder in Leisurelands wordt uitgeoefend door de wethouder financiën.

In de statuten van Leisurelands BV is bepaald dat alleen publiekrechtelijke lichamen en vennootschappen - waarvan de statuten bepalen dat de aandelen uitsluitend rechtstreeks of middellijk aan publiekrechtelijke lichamen kunnen toebehoren - aandeelhouder kunnen zijn.
In 2016 zijn de aandeelhouders een aandeelhoudersovereenkomst aangegaan welke loopt tot en met 31 december 2020. In die overeenkomst is bepaald dat de aandelen slechts beperkt overdraagbaar zijn, dat er geen dividend wordt uitgekeerd én wat er bedoeld wordt met laagdrempelige en openbare recreatiegebieden.

RvC, directie
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de Raad van Commissarissen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47