Verbonden partijen

Indigo BV

Afspraken over afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de verbonden partij met raad of raadscommissies

Aan iedere AVA gaat een in principe openbaar collegebesluit vooraf waarover de Raad geïnformeerd wordt. Bij belangrijke koerswijzigingen zal daar ons college de raad zonder meer goed informeren en om goedkeuring vragen. Het staat de raad(commissies) daarnaast uiteraard vrij de Nijmeegse bestuurder te vragen naar de voortgang cq belangrijke issues.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47