Verbonden partijen

Indigo BV

Afspraken over ad hoc informatievoorziening

In de vastgestelde AO/IC van Indigo BV is geregeld dat frequent wordt gerapporteerd:.
Elk kwartaal vindt overleg plaats tussen directie/management en de Raad van Commissarissen. Hierin worden de kwartaalcijfers en de voortgangsrapportage besproken, inclusief risico’s en problemen. Rapportage vindt plaats van Indigo aan de aandeelhouders. Aan het bijbehorende overleg nemen ook de Raad van Commissarissen deel. Jaarlijks maakt de directie/management een update van het Businessplan (voor de komende drie jaren) en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen en aandeelhouders. Door deze planning & control-cyclus en door de Nijmeegse ambtelijke vertegenwoordiging in de projectorganisatie wordt geborgd dat er frequent een vinger aan de pols is. Mochten er urgente problemen zijn dan worden deze zaken aan de Nijmeegse bestuurder voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47