Verbonden partijen

DAR Holding NV

Interne voorbereiding en afstemming

Ingeval van een AVA spreken de businesscontroller en concernexpert (en waar relevant de beleidsadviseur Openbare Ruimte) de dossiers door en voorzien de wethouder Financiën van advies in de vorm van een concept-collegevoorstel.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47