Verbonden partijen

DAR Holding NV

Dienstverlening door verbonden partij

Dar NV is de uitvoerder van de gemeentelijke zorgplicht wat betreft het afvalbeheer van de huishoudelijke afvalstromen, de reiniging van de openbare ruimte (IBOR) in brede zin en plaagdierbestrijding. Jaarlijks vinden onderhandelingen plaats met Dar NV over de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het verwijderen van afval, het reinigen van de openbare ruimte en gladheidsbestrijding (de gemeente is opdrachtgever).

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47