Verbonden partijen

Euregio Rijn en Waal

Interne voorbereiding en afstemming

Nijmegen is via de Euregioraadsleden vertegenwoordigd in alle drie de commissies van de Euregio. De afdelingen Bestuursadvies en Ondersteuning zorgt voor de ambtelijke ondersteuning en stemt in nodig af met andere (beleids)afdelingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47