Verbonden partijen

Euregio Rijn en Waal

Afspraken over ad hoc informatievoorziening

Er is sprake van een actieve informatieplicht. (statuten, artikel 7, lid 8)

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47