Verbonden partijen

Euregio Rijn en Waal

Afspraken over afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de verbonden partij met raad of raadscommissies

Besluitvorming wordt ambtelijk voorbereid en besproken met de Euregioraadsleden.  

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47