Verbonden partijen

Euregio Rijn en Waal

Algemene informatie

De Euregio Rijn - Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam met 55 lid-organisaties. Hiertoe behoren Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en Kamer van Koophandels uit de grensregio. Voor de Euregio Rijn Waal geldt het Duitse recht (gebaseerd op art. 1, lid 3 van de GR) . De Euregio is gericht op het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking.
De wettelijke basis is het Verdrag van Anholt (1991). Nijmegen betaalt een contributie van € 28.000,-.  

Het doel van de Euregio Rijn-Waal is de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. Denk daarbij aan het verkleinen en of werkbaar maken van (bijvoorbeeld: sociale, culturele, politieke, institutionele, wettelijke) verschillen, het stimuleren van sociale contacten, het geven van advies aan burgers, bedrijven en organisaties en het vertegenwoordigen van de belangen op nationaal en Europees niveau. (zie ook art. 3 Statuten Euregio Rijn-Waal)

Als Taak geldt het in brede zin bevorderen, ondersteunen en coördineren van de samenwerking van haar leden, waarmee zowel de Europese integratie op integrale beleidsterreinen wordt vormgegeven als wel een bijdrage wordt geleverd aan Nationaal rijks – en provinciaal beleid.Inwoners , bedrijven en instellingen vinden in de Euregio een samenwerkingsverband dat voor hen samenwerking bevordert, hun belangen behartigt, subsidieadvies verstrekt en via het grensinfopunt direct burgers helpt.

Activiteiten:

  • het informeren van belanghebbenden , denk aan het grensinfo-punt, op grensoverschrijdende thema’s
  • subsidieadvisering ten einde selectie en prioritering van projecten door te voeren en (mede financiële) haalbaarheid van de projecten aan de voorkant maximaal te garanderen
  • daartoe een visie, strategie en beleid te hanteren gericht op het  ‘totale profiel en DNA’ van de regio op alle relevante maatschappelijke terreinen
  • het (bestuurlijk) onderhouden van een krachtig en vitaal  internationaal netwerk

Als middel worden daar o.a. specifieke subsidieprogramma’s, zoals INTERREG benut. Ook is Nijmegen actief deelnemer aan het 100.000+ netwerk van de Euregio, bestaande uit de zeven steden met meer dan 100.000 inwoners. Naast Nijmegen zijn dat Arnhem, Ede, Apeldoorn, Düsseldorf, Duisburg en Moers.

Op de website van de Euregio vindt u aanvullende informatie en beschikbare documenten.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47