Verbonden partijen

MARN

Afspraken over afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de verbonden partij met raad of raadscommissies

Een lid of een plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur verschaft de Raad die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 van de wet gemeenschappelijke regelingen alle inlichtingen, die door de Raad of door een of meer leden van die Raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die Raad aangegeven wijze. Een lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur is de Raad die dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 van de wet verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die Raad aangegeven wijze.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47