Verbonden partijen

GR Lingezegen

Interne voorbereiding en afstemming

Binnen de ambtelijke organisatie is de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling inhoudelijk betrokken; deze afdeling verzorgt ook de vertegenwoordiging in het ambtelijk accounthoudersoverleg dat de bestuurlijke vergaderingen voorbereidt. Waar nodig vindt inhoudelijke afstemming plaats met overige afdelingen. Ambtelijke accounthouder betrekt hierbij nadrukkelijk de businesscontroller. De ambtelijk accounthouder informeert de portefeuillehouder.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47