Verbonden partijen

GR Lingezegen

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorziening

Begroting

 De gemeenschappelijke regeling stuurt jaarlijks ruim binnen de daarvoor gestelde termijn de ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening aan de raden, het algemeen bestuur van het waterschap en aan provinciale staten. Die krijgen gedurende ongeveer drie maanden de tijd om een zienswijze naar voren te brengen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de begroting en jaarrekening.
De eventuele zienswijze wordt ambtelijk voorbereid en vervolgens bestuurlijk vastgesteld.

Reguliere informatievoorziening en ad hoc informatievoorzieningJaarrekening

De gemeenschappelijke regeling stuurt jaarlijks ruim binnen de daarvoor gestelde termijn de ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening aan de raden, het algemeen bestuur van het waterschap en aan provinciale staten. Die krijgen gedurende ongeveer drie maanden de tijd om een zienswijze naar voren te brengen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de begroting en jaarrekening. De eventuele zienswijze wordt ambtelijk voorbereid en vervolgens bestuurlijk vastgesteld.

Risicomanagement

Het risicomanagement is expliciet opgenomen in de cyclus van begroting en jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47