Verbonden partijen

GR Lingezegen

Dienstverlening door verbonden partij

De verbonden partij voorziet in inrichting en beheer van Park Lingezegen, groot circa 1700 hectare en praktisch geheel gelegen op het grondgebied van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.

De gemeenschappelijke regeling formaliseert de relatie tussen de deelnemende partijen en doet recht aan de positie van partijen als bevoegd gezag, grondeigenaar en/of medefinancier. Aan de gemeenschappelijke regeling worden geen publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen. Doel van de gemeenschappelijke regeling is realisatie en coördinatie van de inrichting en het beheer van het park op basis van het Masterplan en Uitvoeringsprogramma Park Lingezegen. De gemeenschappelijke regeling regelt de vertegenwoordiging van partijen in het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks bestuur (DB) en de bevoegdheden van beide organen. In het AB zit één vertegenwoordiger van alle partijen. In het DB zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Het voorzitterschap van het AB en DB wordt vervuld door een lid van GS Gelderland. Het DB en AB hebben een informatieplicht naar de aangesloten gemeentebesturen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47