Verbonden partijen

Doelgroepvervoer Regio Arnhem Nijmegen

Dienstverlening door verbonden partij

De DRAN heeft (namens de deelnemende gemeenten) de sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer op zich genomen.
De DRAN is verantwoordelijk voor het contractbeheer en het financiële beheer van het regionale doelgroepenvervoer. De individuele gemeenten blijven verantwoordelijk voor het beleid en kunnen hierin variëren binnen de door de gezamenlijke inkoop gestelde kaders.

De samenwerking is vastgelegd in de Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Doelgroepenvervoer
Arnhem Nijmegen.

Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer (het openbaar-vervoervangnet dat wordt ingezet daar waar de vervoervraag te laag is voor het exploiteren van een reguliere lijndienst) is de DRAN een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland, waarmee de DRAN de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47