Verbonden partijen

Doelgroepvervoer Regio Arnhem Nijmegen

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Het bestuur van de BVO bestaat uit 19 bestuurders, die één van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigt. De BVO wordt bijgestaan door een secretaris en daarnaast zijn er een viertal ondersteunende functies: een controller, een contractmanager, een contractbeheerder en een management assistent, allen in dienst van de BVO. De vervoersorganisaties beheert de contracten voor regie en vervoer. Deze organisaties (regie/vervoer) voeren samen het concept ‘Avan’ uit.

Wethouder Mobiliteit heeft (als inhoudelijk wethouder) namens gemeente Nijmegen zitting in het bestuur van de BVO. De eerste vervanger is wethouder Zorg en Welzijn, (als budgettair wethouder). Ambtelijke vertegenwoordiging in het programma team doelgroepenvervoer is de beleidsadviseur Wmo vervoer.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47