Verbonden partijen

Doelgroepvervoer Regio Arnhem Nijmegen

Doelstelling gemeente

De reden van het besluit tot deelname aan de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Doelgroepenvervoer is het formaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in de regio en het creëren van een juridische entiteit, teneinde op een centrale plek rechtshandelingen te kunnen verrichten.

Bij het nemen van dit besluit is uitgegaan van de verwachtingen (gewenste effecten) dat:
-samenwerking de kwaliteit van dienstverlening naar zowel de eigen organisaties als de inwoners zal vergroten.
-samenwerking ook zal leiden tot kostenbesparingen en een verhoging van de efficiency.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47