Verbonden partijen

Bijsterhuizen

Interne voorbereiding en afstemming

In de Dienstverleningsovereenkomst is onder andere geregeld dat dhr. E. Top de coördinator is voor Nijmegen. Hij verzorgt in alle gevallen (dus ook de ad hoc-situaties) de informatievoorziening zowel richting de bestuurders van de GR (en daarmee ook naar de Nijmeegse vertegenwoordigers in het AB en DB) alswel richting de portefeuillewethouder (en het Nijmeegse College).

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47