Verbonden partijen

Bijsterhuizen

Afspraken over afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de verbonden partij met raad of raadscommissies

In zijn algemeenheid is in artikel 20 van de GR bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur een informatie- en verantwoordingsplicht hebben aan het algemeen bestuur. En artikel 21 bepaalt dat de leden van het algemeen bestuur een informatie- en verantwoordingsplicht hebben aan de betreffende raad (van de deelnemende gemeente). Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over afstemming.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47