Verbonden partijen

Waalfront BV

Doelstelling gemeente

De algemene doelstelling van Waalfront BV is het deelnemen als commanditair vennoot in de commanditaire vennootschap Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV, conform het bepaalde in de vennootschapsakte, en alles wat daaraan dienstig kan zijn, een en ander in de ruimste zin, en voorts het besturen van-, het voeren van directie over-, het deelnemen in-, het financieren van- en het stellen van zekerheden ten behoeve van andere ondernemingen, zulks met name op het gebied van projectontwikkeling en grondexploitatie, alles in de ruimste zin.
Voor de realisering van deze doelstellingen en gewenste publieke invloed op het invoeringstraject, is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar, Bouwfonds Ontwikkeling BV tot stand gekomen, in de vorm van een Commanditaire Vennootschap.
Het (publieke) belang van deelname in deze onderneming is het ontwikkelen en realiseren van het Waalfrontgebied, binnen Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV in samenwerking met Bouwfonds Ontwikkeling BV.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47