Verbonden partijen

Waalfront BV

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Door Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV gaat het project Waalfont uitgevoerd worden. De CV is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Nijmegen en BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling BV).
De gemeente Nijmegen neemt deel in de CV met Waalfront BV, de tegenhanger hiervan van Bouwfonds Ontwikkeling BV is Ontwikkelingsmaatschappij BWB M-O BV. Beide BV’s nemen voor 49% deel in de CV. De overige 2% wordt deelgenomen door Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV. Dit is een samenwerking van de Gemeente Nijmegen en Bouwfonds Ontwikkeling BV, ieder voor 50%.
De gemeente Nijmegen heeft 100% van de aandelen van Waalfront BV.
Wethouder Vergunst (Grondbeleid) is door het College aangewezen als vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de algemene vergadering van aandeelhouders. H. Berends is als programmamanager Grondbeleid ambtelijk vertegenwoordiger.
OBW CV bestaat uit een 2-hoofdige directie (één vanuit beide deelnemers).  Gezien de beperkte omvang van de onderneming is er geen Raad van Commissarissen.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47