Verbonden partijen

Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

Afspraken over afstemming van bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen in de verbonden partij met raad of raadscommissies

Hierover zijn geen specifieke afspraken. Generiek is in de Wet Veiligheidsregio's vastgelegd dat de burgemeester zijn gemeente in het bestuur van de veiligheidsregio vertegenwoordigt en daarover verantwoording aflegt in zijn eigen gemeenteraad.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47