Verbonden partijen

Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Daarnaast kent de Veiligheidsregio een directie, bestaande uit de Algemeen Directeur, de directeur Brandweer, de directeur Regionale Ambulancevoorziening en de Directeur Publieke Gezondheidszorg.

De burgemeester van Nijmegen is voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

De gemeentesecretaris van Nijmegen is coördinerend gemeentesecretaris voor de deelnemende gemeenten en neemt in die hoedanigheid als adviseur deel aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47