Verbonden partijen

Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

Algemene informatie

Vanuit het programma Veiligheid participeren wij in de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid. Deze partij draagt bij aan de fysieke veiligheid, door het preventief en repressief bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen. De wettelijke grondslag ten aanzien van bovengenoemde taken ligt in de Wet op de Veiligheidsregio's, de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Ambulancezorg. Ten aanzien van de ambulancezorg geldt dat de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de organisatie en het waarborgen van een adequaat niveau van ambulancezorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten is, maar de financiering een taak van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Op de website van de VRGZ vindt u nadere informatie en beschikbare documenten.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47