Verbonden partijen

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Interne voorbereiding en afstemming

De Regionale Agenda geeft de ambities en acties weer voor vijf centrale opgaven. Voor elk van deze opgaven is een integraal ambtelijk netwerk actief met een vooruitgeschoven post als trekker. Deze trekker zorgt er samen met collega’s van diverse afdelingen (waaronder Stadsontwikkeling, Strategie en Maatschappelijke Ontwikkeling) voor dat acties uit de Regionale Agenda worden uitgevoerd, inhoudelijke voorbereiding plaatsvindt en dat de portefeuillehouders van advies worden voorzien. Het informeren en voorbereiden van portefeuillehouders gebeurt afhankelijk van hun rol in de regionale samenwerking via de portefeuillehoudersoverleggen of via de collegevergadering. Behalve de trekkers per opgave heeft de regio coördinator hierin een centrale rol. De regio coördinator  is ambtelijk aanspreekpunt voor het regiobureau, The Economic Board, andere regiogemeenten en de provincie. De regio coördinator voert intern de regio op de Groene Metropoolregio en The Economic Board als verbonden partijen, faciliteert de inhoudelijke afstemming en bestuurlijke advisering en levert zo een krachtige bijdrage aan de regionale samenwerking.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47