BNG

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging en rolverdeling

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging

De bank is onderneming met nv-vorm. Aandeelhouders (Staat 50% en gemeenten en provincies 50 %,  waaronder de gemeente Nijmegen met een belang van 0,3 %) oefenen  door de vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering invloed uit. De deelname van de gemeente Nijmegen in het aandelenkapitaal bedraagt, tegen de nominale waarde van de aandelen van € 2,50 per stuk, in totaal afgerond € 484.000.

Wethouder Esselbrugge vertegenwoordigt de gemeente Nijmegen in de aandeelhoudersvergadering.

Er is een Raad van Bestuur. Deze bestaat uit:
GITA SALDEN (1968)
Benoemd tot voorzitter 1 januari 2018. De benoeming als voorzitter Raad van Bestuur is voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan worden verlengd.

In relatie met haar functie bij BNG Bank is mevrouw Salden bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

OLIVIER LABE (1969)
Benoemd 1 mei 2015. De benoeming als lid Raad van Bestuur is voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan worden verlengd.

In relatie met zijn functie bij BNG Bank is de heer Labe voorzitter van de Raad van Commissarissen van BNG-dochtermaatschappij Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel BV.

Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van a.s.r. vermogensbeheer BV.

JOHN REICHARDT (1958)
Benoemd 15 oktober 2008, herbenoemd 15 oktober 2012 en 15 oktober 2016. De benoeming als lid Raad van Bestuur is voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan worden verlengd.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:
MEVROUW DRS. M. SINT, VOORZITTER
DRS. C.J. BEUVING
DRS. L.M.M. BOLSIUS
DRS. T.J.F.M. BOVENS
PROF.DR. J.B.S. CONIJN
MEVROUW J. KRIENS
DRS. J.J. NOOITGEDAGT RA , VICE-VOORZITTER, TEVENS SECRETARIS
DRS. J.C.M. VAN RUTTE  RA

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47