BNG

Algemeen

Doelstelling gemeente

BNG heeft als doelstelling de uitoefening van het bankbedrijf ten dienste van overheden. De missie en strategie zijn behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein, als mede het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

De gemeente Nijmegen heeft voor het laatst in 1969 gebruik gemaakt van een mogelijkheid om deel te nemen in het eigen vermogen van de bank door uitbreiding van het aandeelhouderschap. De aandelen (met een nominale waarde van € 2,50) zijn niet verhandelbaar via de beurs of aan een willekeurige derde. Het rendement op de aandelen is een belangrijk aspect van de deelneming.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2021 13:56:50 met de export van 10/04/2021 12:45:47