De wethouder Economische Zaken neemt deel in het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies. Het Dagelijks Bestuur komt één keer per 6 weken en de Raad van Advies ongeveer 4 keer per jaar bijeen. De agenda's en stukken voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en Raad van Advies worden ambtelijk door de afdeling Economische Zaken voorbereid en in het Periodiek Overleg met de wethouder besproken.