De Rabobank en de zeven gemeenten in de regio zijn eind 2015 de community Rijk van Nijmegen (RvN@) gestart om in onderlinge samenwerking de vele kwaliteiten van het Rijk van Nijmegen aan elkaar te verbinden en te versterken. Hiervoor is door de samenwerkingspartners gekozen voor het oprichten van een stichting. Het doel van de stichting is de sociaal economische ontwikkeling van onze regio te stimuleren.