Op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet is de raad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken inzake deelname aan de Stichting. De wensen en bedenkingen zijn meegenomen in de definitieve besluitvorming.