De stukken voor het Algemeen Bestuur worden naast het Algemeen bestuurslid ook aan het Regionaal Ambtelijk Overleg GGD gezonden. De accounthouder namens Nijmegen draagt zorg voor de voorbereiding van de portefeuillehouder op de Algemene Bestuursvergadering middels schriftelijke en/of mondelinge advisering. Bij de voorbereiding van de portefeuillehouder wordt door de accounthouder GGD inhoudelijk specialisten van de beleidsterreinen (afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Veiligheid), de programmamanager en de Business Controller betrokken, al naar gelang de inhoud van de bestuursagenda. Interne afstemming vindt gedurende het hele jaar plaats.