De stukken voor het Algemeen Bestuur worden vooraf naar de accounthouder GGD gezonden. De accounthouder GGD draagt zorg voor de voorbereiding van de portefeuillehouder op de Algemene Bestuursvergadering middels schriftelijke en/of mondelinge advisering. Bij de voorbereiding van de portefeuillehouder wordt door de accounthouder GGD inhoudelijk specialisten van de beleidsterreinen (afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Veiligheid), de programmamanager en de Business Controller (Businesscontrol) betrokken, al naar gelang de inhoud van de bestuursagenda. Interne afstemming vindt minimaal 4 x per jaar plaats.